Assalamu’alaikum Warahmatullah Pak Izzuddin yang saya hormati, terkait dengan zakat fitrah, benarkah zakat itu sebelum salat Id? Lalu bagaimana dengan kebiasaan masyarakat kita yang jauh-jauh hari sudah berzakat fitrah?

Kamaluddin 081227658xxx di Semarang          

Wa’alaikuumussalam Warahmatullah  Wabarokatuh. Zakat fitrah wajib bagi yang mendapatkan, walau sesaat, dari bulan Ramadan dan bulan Syawal. Zakat fitrah menjadi wajib sejak malam lebaran. Adapun waktu yang terbaik untuk mengeluarkannya  adalah malam atau hari lebaran itu sebelum khatib berkhutbah Id.

Memang dalam Madzhab Syafi’i boleh saja mengeluarkannya sejak awal Ramadan, karena menurut ulama besar bahwa zakat itu wajib karena dua sebab, yaitu bulan Ramadan dan lebaran, sehingga bila salah satu dari sebab itu telah ada, maka sejak itu pula zakat sudah boleh dikeluarkan. Adapun menurut madzhab Maliki dan Hanafi, maka paling cepat zakat fitrah dikeluarkan sehari atau dua hari saja sebelum lebaran. Ini (menurut mereka) karena tujuan pemberiaannya untuk menjadikan para pengemis atau orang butuh tidak perlu berkeliaran meminta-minta pada hari lebaran. Bila diberi tiga hari sebelum lebaran,  dikhawatirkan tujuan itu tidak akan tercapai.

Mengeluarkan zakat fitrah setelah berlalunya hari lebaran dinilai oleh Imam Syafi’’i sebagi dosa jika tidak ada alasan udzur melakukannya. Salah satu alasan yang dapat dibenarkan adalah menyimpannya untuk diserahkan pada orang tertentu hingga orang yang dimaksud dapat ditemui. Ini dengan syarat bahwa zakat fitrah tersebut telah disisihkan tinggal menunggu siapa yang akan diberi. (*/smu)